آندولین با مقاومت بالا بصورت ورق ، محصول اصلی در گروه آندولین ویژه ی پوشش سقف می باشد.

آندولین از ترکیب خالص الیاف طبیعی تولید شده است و در جریان تولید با یک روش مخصوص ورقها ضمن تزریق بیتومن ، از درون رنگ می پذیرند به نحوی که در سخت ترین شرایط ، رنگ آن ثابت می ماند.

آندولین یک محصول عالی در برابر نفوذ آب است و به علت انعطاف پذیر بودن ترک برنمی دارد ، زنگ نمی زند و پوسیده نمی شود.

در مقابل مواد بیولوژیکی و شیمیایی موجود در هوا مقاوم بوده و عمری طولانی دارد وهمچنین نیازی به وارسی دائمی نداشته و به محیط زیست آسیب نمی رساند.

رنگ عمیقاً به درون ماده نفوذ کرده است.

ورق های آندولین دارای مقاومت مکانیکی افزایش یافته می باشند.

ورق های آندولین با مهر مخصوص که علامت تجاری آندولین روی آن حک شده است تولید می شوند.

روی طرف رنگی ورق های آندولین به کمک روش خاصی ، علامت تجاری (لوگوی آندولین) به نحوی حک شده است که جزء خصوصیات و مشخصه های بارز ورق های آندولین محسوب می شود و در یک نگاه این ورق ها با ورق های مشابه و تقلبی قابل تشخیص می باشند.

آندولین HRمحصولات