عرض 106 سانتیمتر
طول 40 سانتیمتر
ارتفاع موج 4 سانتیمتر
فضای پوشش با هر سفال 0.312 متر مربع
وزن هر ورق 1/27 کیلوگرم در واحد
وزن هر متر مربع 4 کیلوگرم بر متر مربع
رنگها قرمز، سبز، قهوه ای
رنگ بندی

مشخصات یک پک آندوویلا

تعداد ورق آندوویلا در هر پک 25
وزن هر پک 6/31 کیلوگرم در واحد
فضای پوشش با هر پک 8/7 متر مربع
فضای پوشش با هر پالت 351 متر مربع

مشخصات هر پالت آندوویلا = 45 پک معادل 1125 ورق (351مترمربع)

ابعاد 110 در 125 در 190 سانتیمتر
وزن 1510 کیلوگرم با تولرانس 100

آندوویلامحصولات