ابعاد: 450mm*220mm

وزن هر تایل:2.7 کیلوگرم

سطح پوشش در هر متر مربع 12 عدد تایل

وزن هر متر مربع 40 کیلوگرم

تعداد در هر بسته : 5 عدد

سفال شیر کوهمحصولات