مزایای منحصر به فرد آندولین HR

هدایت گرمایی :

در آندولین ، هدایت گرمایی مطابق چوب است.

عایق صوتی :

معدل قدرت جذب صوت معادل 40 دی بی میباشد.

خواص بیولوژیکی :

آندولین پوسیده نمی شود و از عوامل بیولوژیکی مانند قارچ و کپک تاثیر نمیذیرد.

خواص شیمیایی :

انواع بازها و اسیدها بر ورق آندولین بی تاثیرند.

عایق آب :

در هر نوع آب وهوا و شرایط جوی از نفوذ آب جلوگیری می نماید.

سبکی :

با وزن کمتر از 4 کیلوگرم در هر متر مربع ، از نظر سهولت نصب و حمل ونقل با صرفه است. بدلیل وزن بسیار سبک ، صرفه جویی در سازه و ایمنی در مقابل زلزله را تامین می کند.

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش :

اشعه های ماوراء بنفش بر سطح ورق ها کمترین آسیبی نمی رسانند.

تحمل نیروی ثقل (بار) :

در فاصله های تیرچوبی 45 سانتیمتر (با حداکثر 200/1 انحنا در هر تیر چوبی) 350 کیلوگرم بار را تحمل می نماید.

تحمل در سرما و گرما :

در فاصله دمایی 35- تا 105+ درجه سانتیگراد ، هیچ تغییری در ورق ها دیده نمی شود.در این فاصله ی دمایی هیچگونه پولکی در سطح آن به وجود نمی آید. (در گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد حداکثر 0.01 میلیمتر انبساط اتفاق می افتد که بسیار ناچیز است).

آندولین HRمحصولات