نماينده انحصاري فروش و نصب سفال شیرکوه در گیلان و جزیره قشم

سفال شیر کوه برگرفته از مواد اولیه خاک رس با قدمت دو هزار ساله بدون

عوارض زیست محیطی بر بامهای مسکونی و غیر مسکونی قاره آسیا غرور

آفرین است.پوشش سفال در بامها علاوه بر سازگاری محیط زیست،زیبایی،

بافت سنتی توانسته اعتماد و اطمینان کارفرمایان را برآورده سازد.

سفال شیر کوهمحصولات