آندولین HR


نماینده مجاز فروش و نصب آندولین در مازندران

آندولین (HR (High Resistance مقاومت بالا بصورت ورق محصول اصلی در گروه آندولین ویژه پوشش سقف می باشد. آندولین HR از ترکیب خالص الیاف طبیعی تولید شده است و آزبست ندارد و در جریان تولید با یک روش مخصوص ورقها ضمن تزریق بیتومین از درون رنگ می پذیردبنحوی که در مدت طولانی وسخت ترین شرایط رنگ آن ثابت می ماند.

  • عایق آب

در هر نوع آب و و شرایط جوی از نفوذ آب هوا جلوگیری می نماید.

  • سبکی

با وزن کمتر از ۴ کیلوگرم در هر متر مربع از نظر سهولت نصب حمل و نقل با صرفه است. بدلیل وزن بسیار سبک صرفه جویی در سازه ها و ایمنی در مقابل زلزله را تامین می کند.

  • مقاوم در مقابل اشعه ماورا بنفش

اشعه های ماورا بنفش بر سطح ورقها کمترین آسیبی نمی رساند.

  • تحمل نیروی ثقل

در فاصله های تیر چوبی ۴۵ سانتی متر با حداکثر ۱/۲۰۰ انحنا در هر تیر چوبی ۳۵۰ کیلوگرم بار تحمل می نماید.

  • تحمل در سرما و گرما

در فاصله منفی ۳۵ تا مثبت ۱۰۵ درجه سانتی گراد هیچ تغییری دیده نمی شود.

  • هدایت گرمایی

در آندولین HR هادی گرمایی معادل چوب است

  • عایق صوتی

معادل قدرت جذب صوت ۴۰ dB می باشد.

  • خواص بیولوژیکی

آندولین HR پوسیده نمی شود و از عوامل بیولوژیکی مانند قارچ و کپک تاثیر نمی پذیرد.

  • خواص شیمیایی

انواع بازها و اسیدها بر ورق آندولین بی تاثیرند

  • بدون آزبست

آندولین HR بدون هیچ گونه آزبست می باشد.

مشخصات:

عرض: ۹۵ سانتی متر

طول: ۲۰۰ سانتی متر

سطح خالص پوشش توسط هر ورق: ۱/۵۹۰ متر مربع

وزن هر ورق: ۶/۵ کیلوگرم (وزن هر متر مربع ۳/۴ کیلوگرم)

ارتفاع شیار: ۴ سانتیمتر

تعداد شیار: ۱۰ شیار ورق

 انواع رنگ بندی:

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.