ایمیل

ایمیل:            info@pooshesh-baran.ir

اجرا:          support@pooshesh-baran.ir

فروش:          sales@pooshesh-baran.ir

شماره تماس

09119941095

09125319163

آدرس

مازندران -کیلومتر ۱۷ نوشهر به نور -۵۰۰ متر بعد از مجتمع جهانگردی چلندر-روبه روی اکبر جوجه